Vi prøver at gøre det hele så let som muligt, menuerne ligger i toppen, her kan du vælge mellem følgende funktioner:
Startsiden Sender dig til startsiden
Booking / udlejning Her vælger du først hvornår du vil booke, derefter hvad du vil booke
Personvogn Booking af almindelige biler
Kassevogn Booking af kassevogne og varevogne
Trailer Booking af trailer
Ferielejlighed Booking af vores ferielejligheder
Firmaprofil Du finder oplysningerne om firmaet her.
  Firmadata De almindelige firmadata
  Handelsbetingelser De almindelige regler når du handler med os
  Booking & betaling Information om hvordan du booker og betaler
  Depositum Depositum skal stilles, læs her til hvad, samt hvis og hvornår du får det igen
  Fortrydelse Kan du fortryde lejen? Læs om mulighederne her.
  Reklamation Her finder du de nørvendige oplysninger, om hvad du skal være opmærkspom på, inden du kører.
Betingelser Det er det med småt der står på disse sider.
  Lejer Vores krav til dig som lejer
  Bilen Bilens tilstand før og efter leje beskrives her.
  Ansvar Hvad er dit ansvar.
  Begrænsninger Med mindre andet fremgår på din lejekontrakt, er der begrænsninger på hvor du må køre mm, læs er hvilke.
  Uheld Uheld kan jo ske, læs her hvad der sker hvis uheldet er ude.
  Selvrisiko Her står selvrisikoen beskrevet.
  Forsikring Læs om hvilke forsikringsmuligheder vi kan tilbyde.
Kontakt Hvordan kontakter du os og findes os via google maps.
Hjælp Denne side.